Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Поиск по сайту:
Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Наказ Про затвердження форми податкового розрахунку збору з власників собак

Документ z0015-04, редакцiя вiд 24.12.2003 (1 сторiнка)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З

24.12.2003  N 630

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 січня 2004 р.

за N 15/8614

Про затвердження форми податкового розрахунку збору з власників собак

 

Місцеві податки та збори в Україні

В залежності від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві. Відповідно до статті 15 Закону України від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР “Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування"”, місцеві податки та збори налічують 14 видів платежів. Сьогодні в Україні існує 2 види місцевих податків та 12 — місцевих зборів.

До місцевих податків належать:

 1. податок з реклами;
 2. комунальний податок.

До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

 1. збір за припаркування автотранспорту;
 2. ринковий збір;
 3. збір за видачу ордера на квартиру;
 4. курортний збір;
 5. збір за участь у бігах на іподромі;
 6. збір за виграш на бігах на іподромі;
 7. збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;
 8. збір за право використання місцевої символіки;
 9. збір за право проведення кіно- і телезйомок;
 10. збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
 11. збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
 12. збір з власників собак

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), механізм справляння та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України. При цьому окремі податки і збори - комунальний податок, збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; збір за видачу ордера на квартиру; збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; збір з власників собак, - є обов'язковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів.

Види місцевих податків і зборів, їх граничні розміри та порядок обчислення встановлено Декретом кабінету міністрів України „Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 року №56-93, який діє із змінами та доповненнями. Згідно з декретом,

Платниками збору з власників собак є громадяни - власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартирах. Збір з власників собак справляється за кожний рік. Його граничний розмір за кожну собаку не повинен перевищувати 10 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час нарахування збору. Збір з власників собак стягується органами житлово-комунального господарства.

 

Керуючись Законом України від 4 грудня 1990  року  N  509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і доповненнями),  на виконання підпункту "ї" підпункту 4.4.2  пункту 4.4 статті  4  Закону  України  від  21  грудня  2000  року N 2181 ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників  податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами" (із внесеними змінами) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму податкового розрахунку збору з  власників собак, що додається.

2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.):

2.1. Подати  цей  наказ  на  узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної  Ради  України  з питань  фінансів  і  банківської  діяльності  подати  цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Лекаря С.І.

Голова                                              Ю.Ф.Кравченко

УЗГОДЖЕНО:

Рішення Комітету Верховної

Ради України з питань фінансів

і банківської діяльності

24 грудня 2003 р. N 06-10/1009

Голова               С.В.Буряк
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

24.12.2003  N 630  

 

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ) 
 

 
 
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК ЗБОРУ З ВЛАСНИКІВ СОБАК
1 Звітний розрахунок                      
Новий звітний розрахунок     Уточнюючий розрахунок     Юридична особа     Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності    
                         
2 Базовий податковий (звітний) період за               2 0     року          
 

Порядковий номер базового податкового (звітного) періоду,  який визначено відповідно  до  рішення  органу місцевого самоврядування про встановлення збору з власників собак, проставляється арабськими цифрами  (для  чисел з однієї  цифри в першому полі  проставляється "0",  для  річного  базового податкового (звітного) періоду "0" проставляється в першому і другому полях)      

  місяць   квартал   рік   Тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою "х"
3 Повна назва платника: _________________________________________________
4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО                    
Код виду економічної діяльності (КВЕД)     .     .  
5 Місцезнаходження платника: _______ Поштовий індекс          
  Міжміський код          
Телефон              
E-mail                                                                 Факс              

 

6 До державної податкової інспекції (адміністрації) в: __________________________
7 Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ                                

 

Одиниця виміру - грн. коп.
Показники
Код рядка Усього

Утримано збору вповноваженою особою - платником збору * за базовий податковий (звітний) період 

01                 .    
Утримано збору вповноваженою особою - платником збору* за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р.01 розрахунку, що уточнюється) ** 02                 .    
Сума недоплати (заниження податкового зобов'язання), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.01 - р.02) **,  якщо р.01 > р.02   03                 .    
Сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (помилок) (р.02 - р.01) **,  якщо р.02 > р.01 04                 .    
Сума штрафу *** (р.03) х 5% 05                 .    
Зміст помилки (помилок) ** 

Відповідно до  підпункту  "б"  пункту  17.2  статті 17 Закону України  від  21.12.2000  N  2181-III   "Про   порядок   погашення зобов'язань  платників  податків  перед  бюджетами  та  державними цільовими фондами" (із змінами та доповненнями) до цього  звітного розрахунку   додається(ються)   уточнюючий(і)   розрахунок(ки)  за "_______________________" (минулий(і) період(и).


* Вповноважена особа - платник  збору  визначається  рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення збору з власників собак.

** Заповнюється  у  разі  подання уточнюючого розрахунку,  що містить виправлені показники.

*** Нараховується  платником  самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону  України  від  21.12.2000  N  2181-III  "Про порядок  погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від  21.12.2000  N  2181-III  (із внесеними змінами та доповненнями).

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)       .       .             

 

Керівник підприємства ______________________    ________
                                                  (ініціали та прізвище)             (підпис)       М.П.

 Головний бухгалтер      ______________________    ________
                                                 (ініціали та прізвище)            (підпис)
 
 

Ця частина розрахунку заповнюється  посадовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази   "____"___________ 200__ р.|
податкової звітності                                                       
___________________________________________________________________________
                (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)                
                                                                        
            За результатами камеральної перевірки розрахунку             
                          (потрібне позначити):                           
                                                                          
порушень (помилок) не виявлено  складено акт від "___"_______ 200_ р. N ___
                                                                           
"____"____________ 200__ р.   _____________________________________________
                                                           (підпис, прізвище посадової особи ДПІ (ДПА)


Заступник директора Департаменту
методології ДПА України                            М.О.Харевський
 

Публiкацiї документа:

Офіційний вісник України вiд 30.01.2004 - 2004 р., № 2, том 2, стор. 367, стаття 85, код акту 27405/2004

Источник: zakon1.rada.gov.ua

Нравится