Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Поиск по сайту:
Профессиональное снаряжение для дрессировки собак.
Положення Про Реєстр тварин

Документ z0912-03, редакцiя вiд 02.10.2005

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики України

17.09.2003  N 342

( z0909-03 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 жовтня 2003 р.

за N 912/8233

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр тварин

( Із змінами, внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики  N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )

1.  Реєстр  тварин  -  автоматизована інформаційно-аналітична система  збору,  накопичення  та обробки даних про ідентифікованих тварин,  їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх ветеринарно-санітарний   стан   тощо,  яка  забезпечує  зберігання інформації  про  тварин, надання такої інформації та її захист від несанкціонованого  доступу. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )

2. Держателем Реєстру тварин є Міністерство аграрної політики України, яке забезпечує його функціонування та визначає порядок та умови користування даними Реєстру.

3. Адміністратором  Реєстру  тварин  є  державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації  тварин",  яке  створює  і забезпечує  діяльність  Реєстру  тварин,  зберігання  інформації в Реєстрі та її захист від несанкціонованого доступу тощо.

4. Реєстр тварин створюється з метою:

 • забезпечення єдиних   принципів  ідентифікації  тварин,  груп тварин та їх державного обліку;
 • контролю за  переміщеннями  тварин усередині країни та при їх експорті й імпорті;
 • оптимізації запровадження  планів  ветеринарної  медицини  та ветеринарно-санітарних заходів щодо  попередження  (профілактики), лікування  та  ліквідації  інфекційних,  інвазійних  і  незаразних хвороб;
 • посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і походженням продукції тваринництва;
 • забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною  інформацією   щодо   якості   і   походження   продукції тваринництва;
 • забезпечення державних органів інформацією про тварин;
 • одержання інформації щодо поголів'я: статі, віку, породної чи лінійної  належності  та  місць  їх  знаходження  для   поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва;
 • підвищення достовірності    інформації    при    сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
 • оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм   та організації технологічних систем у тваринництві.

5. До  Реєстру  тварин  включається  наступна  інформація про власника/утримувача тварини:

 • для суб'єктів господарювання - юридичних осіб: ( Абзац другий пункту 5 в редакції Документа Міністерства аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )
  • резидентів - їх найменування,  місцезнаходження,  адреса,  за якою  зареєстрована  юридична  особа,  та  ідентифікаційний  код в Єдиному державному  реєстрі  підприємств  та  організацій  України (далі - код ЄДРПОУ);
  • нерезидентів - їх найменування,  місцезнаходження та  країна, де зареєстрована особа;
 • для  негосподарюючих  суб'єктів:  (Абзац  п'ятий  пункту 5 із змінами,  внесеними  згідно  з  Документом  Міністерства  аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )
  • громадян України  - прізвище,  ім'я,  по батькові,  адреса їх постійного місця проживання  та  ідентифікаційний  номер  фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;
 • для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого),  адреса їх постійного місця проживання за межами України. (Пункт  5 із змінами, внесеними згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )

6. До Реєстру тварин заносяться такі дані про господарства, у якому тварина народилася та утримувалась:

 • реєстраційний номер    господарства    та   дата   реєстрації господарства в Реєстрі тварин;
 • назва господарства (для негосподарюючих суб'єктів - прізвище, ім'я,  по  батькові); (Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно   з   Документом   Міністерства  аграрної  політики  N  289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )
 • дані про ветеринарно-санітарний стан господарства;
 • дані про  державну  установу   ветеринарної   медицини,   під контролем якої знаходиться господарство;
 • прізвище, ім'я,  по батькові та адреса ветеринарного  лікаря, який здійснює постійний контроль за тваринами господарства;
 • адреса, телефон,   факс,   прізвище,   ім'я,   по    батькові відповідальної особи тощо.

7. До   Реєстру   тварин  заносять  наступну  інформацію  про ідентифікованих тварин та групи тварин:

 • ідентифікаційний номер тварини чи групи тварин;
 • породна чи лінійна належність;
 • кличка (у разі наявності);
 • стать;
 • відомості про походження тварини;
 • дані про народження;
 • дані про  загибель (падіж) - дата встановлення факту загибелі (падежу),  причина загибелі (падежу),  реєстраційний номер,  назва (для  фізичних  осіб  -  прізвище,  ім'я,  по  батькові) та адреса господарства, де тварина загинула (пала);
 • дані про   забій,   утилізацію   -  дата  забою,  утилізації, реєстраційний номер, назва (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові)  та  адреса  господарства,  де  тварину  було  забито чи утилізовано;
 • дані документів, які свідчать про ідентифікацію та реєстрацію тварини чи групи тварин у Реєстрі тварин;
 • дані про стан здоров'я тварини чи групи тварин тощо.

8. До  Реєстру  тварин  заносять  такі  дані  про переміщення тварин:

 • дата та причина переміщення;
 • дані про власника та господарство, з якого тварина вибуває чи в  яке  прибуває,  -  ідентифікаційний код власника (для юридичних осіб - код ЄДРПОУ,  для фізичних  осіб  -  ідентифікаційний  номер фізичної   особи   -   платника  податків  та  інших  обов'язкових платежів),  реєстраційний номер,  назва та адреса господарства; 
 • у разі  імпорту  чи  експорту  тварини  -  назва  країни  імпорту чи експорту.

9. Дані про  реєстраційні  документи,  які  засвідчують  стан здоров'я тварини та ветеринарно-санітарний стан господарства тощо, надаються до Реєстру  тварин  державними  установами  ветеринарної медицини  в  порядку,  який встановлюється адміністратором Реєстру тварин.

10. Адміністратор Реєстру тварин здійснює:

 • ведення Реєстру тварин;
 • розробку та  удосконалення  організаційних  і  методологічних принципів ведення Реєстру тварин ;
 • розробку та удосконалення технології  та  програмних  засобів ведення Реєстру тварин;
 • забезпечення і організацію єдиного державного  обліку  тварин та господарств;
 • контроль за присвоєнням та  використанням  власниками  тварин ідентифікаційних номерів;
 • контроль за    повнотою    та    достовірністю     інформації реєстраційних документів;
 • реєстрацію господарств   та   присвоєння   їм   реєстраційних номерів;
 • реєстрацію тварин,  оформлення документів,  які свідчать  про ідентифікацію  тварин,  та  реєстрацію  тварини  чи  груп тварин у Реєстрі тварин;
 • реєстрацію переміщень  тварин  у межах країни,  їх експорт та імпорт;
 • виконання інших  функцій,  у  тому числі накопичення,  аналіз даних,  контроль  їх   достовірності,   актуалізацію   даних,   їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо;
 • інформаційно-довідкове обслуговування   користувачів   даними Реєстру тварин;
 • розробку проектів  документів  щодо  створення,  ведення   та користування даними Реєстру тварин;
 • видання інформаційних довідників тощо.

11.  Інформація  з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання   витягу  з  Реєстру  тварин  або  інформаційної  довідки. (  Положення доповнено пунктом 11 згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )

12. Будь-яка фізична чи  юридична  особа  може  користуватися інформацією  з  Реєстру  тварин  шляхом підключення до нього через комп'ютерну  мережу.  Підключення   здійснюється   адміністратором Реєстру  тварин  на  підставі  договору  про користування Реєстром тварин,  що укладається  між  адміністратором  Реєстру  тварин  та користувачем. ( Положення доповнено пунктом 12 згідно з Документом Міністерства аграрної політики N 289 ( z1083-05 ) від 29.06.2005 )

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з
Головною державною племінною
інспекцією                                              Д.М.Микитюк

Публiкацiї документа:

Офіційний вісник України вiд 31.10.2003 - 2003 р., № 42, стор. 123, стаття 2236, код акту 26586/2003

Источник: zakon1.rada.gov.ua

Нравится